Saturday, September 26, 2009

"बादल लोक "


"बादल लोक "

बादल्लै बादलले ढाकिएको बादल लोक
म देखि धेरै टाडा देखिन्छ
तरै पनि म
उफ्री त्यसलाई छुन खोज्छु
जति उफ्रे पनि म तर लडीपठाउछु
कल्पना गर्दै म बादल परिको लोक
मन मनै जब रमाउन खोज्छु
झस्किन्छु म सपनाबाट
बादल लोक तर्फ़ै हेरीपठाउछु
कस्तो होला ? के होला? बादल लोक
भनि जब मन मनै प्रश्न गर्छु
चुप्प लागि ,बादल लोक तर्फ़ै
म हेरीपठाउछु
तर अब जतिनै लडे पनि
बादल लोक पुग्ने म बाँचा गर्छु /////

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.