Friday, May 21, 2010

"गोर्खा भनौदाहरु"

पूर्खाको कमाईमा मै हूँ भन्ने हे मानव,
आफू गोर्खा हूँ भन्ने धाक पिठछौ!
विश्व थर्कमान बनाएका छौ भन्दै,
आफ्नै गाउँ-घर जलाएका छौ !!

खोइ त् कसलाई दोष दिने,
पीता-पूर्खालाई कि समयलाई ?
त्यो सिंहको मुटुलाई कि,
त्यो गोरुको बुद्धिलाई ? !!!!

गोर्खाको नाम राख्नेछु भन्नेहरु,
आउन त् धेरै नै आए,
जन्ता अघि धूलो छर्की,
गान्धीजम् को आडमा फ्यासीजम् ल्याए !!!!!

"Mobs has many heads but no brains",
सेक्सपियरको यो कथन अब आज सत्य भो,
हे मानव अब त् जाग,
हामी सबै एकै हौँ भन्ने नारा कता गो !!!!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.